Firmabiler

Hos Kjærsgaard Auto A/S har vi stor erfaring med salg af firmabiler. Vores erhvervscenter beskæftiger sig udelukkende med erhvervssalg, og vi har derfor stor ekspertise i vejledningen inden for køb, leasing og finansiering af firmabiler.

I samarbejde med landets større leasingselskaber, så har din virksomhed et foretrukket leasingselskab som partner, er vi altid klar til at være bindeled mellem din virksomhed og leasingselskabet. Derudover tilbyder vi en bred vifte af fordelagtige finansieringsløsninger i samarbejde med Citroën Finans. 

Hos Kjærsgaard Auto samarbejder vi med landets største leasingselskaber

Beskatning af firmabil

Fri bil er som udgangspunkt skattepligtig, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er råderetten over bilen, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning for beskatning af fri bil.Selv om din virksomhed ikke har en stor kørende flåde, har du stadig mulighed for at få glæde af de aftaler som vores importør har indgået med udvalgte leasingselskaber.

Sådan beregnes beskatning af fri bil

Man kan beregne beskatningsgrundlaget af sin firmabil på flere måneder – alt efter om der er tale om en ny eller brugt bil (over eller under 36 måneder på tidspunktet for arbejdsgivers anskaffelse).
Hvis en bil er mindre end 36 mdr. gammel, beregnes beskatningen fra første indregistreringsdato, og medarbejderen bliver beskattet af nyvognsprisen.

Den skattepligtige værdi af fri firmabil beregnes de første 36 mdr. som 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. 300.000 og 20% af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog af mindst kr. 160.000.

Fra 37. måned nedsættes den skattemæssige værdi til 75% af bilens nyvognspris, dog min. kr. 160.000.

Den skattepligtige værdi tillægges miljøtillæg, der svarer til den årlige ejerafgift for firmabilen. Tillægget indgår ikke i beregningsgrundlaget, men er et tillæg direkte til den skattepligtige værdi over for brugeren.

Du kan læse mere om reglerne for beskatning af firmabil, på SKAT’s hjemmeside

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1647968